Antiquariat Dipl.-Ing. Ralf Einhorn Ludwig-Ey-Str. 22 D-02609 Niesky

Polen: Geschichte

€281) Anders, W.: Katyn. ca. 1950. 349 S. (13:20) Lwd. —; Saubere Fotokopie; französisch. € 15,50

€63029) Arbeiterbewegung, Die polnische, im Kampf um den Sozialismus. (1948) 88 S. (13:20) Kart. € 10,50

€48219) Bahr, Vera: Die Stadt Danzig und Johann III. Sobieski, König von Polen. 1961. 147 S. (14:20) Kart. = Wissenschaftliche Beiträge zur Geschichte und Landeskunde Ost-Mitteleuropas € 16,00

€78833) Baryła, Tadeusz (Bearb.): Okręg Mazurski w raportach Jakuba Prawina. Wybór dokumentów. 1945 rok. Olsztyn: 1996. 240 S. (17:24) Kart. — Das südliche Ostpreußen in den Berichten Jakub Prawins. Dokumentenauswahl 1945. . = Rozprawy i Materialy Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie , 155 € 14,00

€43939) Beziehungen, Die, zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Volksrepublik Polen bis zur Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (Helsinki 1975). XIX. deutsch-polnische Schulbuchkonferenz der Historiker... (1987) 248 S. (16:24) Kart. = SchrR des Georg-Eckert-Instituts für internationale Schulbuchforschung... 22/X € 12,50

€946) Bibliografia Historii Polski XIX wieku. Pod red. St. Ploskiego. Bd. I: 1815-1831. Wroclaw: Ossolinski, 1956. XLI, 662 S. (17:24) Lwd. € 16,00

€29312) Bieniarzowna, Janina und Jan M. Malecki: Dzieje Krakowa. Krakow w latach 1796-1918. Krakow: (1979). 436 S. mit zahlr. Abb. und Kartenskizzen. (20:25) Lwd. = Dzieje Krakowa 3 € 18,50

€2258) Birnbaum, Immanuel: Enzweite Nachbarn. Deutsche Politik in Osteuropa. (1968) 189 S. (13:21) Lwd. € 12,50

€80581) Biskup, Marian (Red.): Zakon krzyżacki a Polska w średniowieczu. Wsólna Komisia podręcznikowa PRL-RFN. Poznań: 1987. 115 S. (17:24) Kart. Der Deutsche Ritterorden und Polen im Mittelalter; Beiträge deutscher und polnischer Autoren = Materiały Konferencji Wspólnej Komisji Podręcznikowej PRL-RFN € 14,00

€77469) Biskup, Marian (Red.): Śląsk i Pomorze w historii stosunków polsko-niemieckich w średniowieczu. XII Konferencja Wspólnej Komisji Podręcznikowej PRL-RFN Historyków 5-10 VI 1979... Pozńan: 1987. 199 S. (17:24) Kart. — Schlesien und Pommern in der Geschichte der deutsch-polnischen Beziehungen im Mittelalter = Materiały Konferencji Wspólnej Komisji Podręcznikowej PRL-RFN, Tom V € 12,00

€50676) Grσd prasłowiański w Biskupine w powiecie żnińskim. Sprawozdanie z badań w latach 1936 i 1937 z uwzględnieniem wynikσw z lat 1934–1935. ...pod red. Jσs. Kostrzewskiego. 1938. 148 S. mit Abb.+80 Tfln. (23:32) Kart. — Die urslawische Burgstätte von Biskupin. Forschungsbericht für die Jahre 1936-37...; Umschl. n. t.€ 18,50

€77909) Grot, Leszek, Ignacy Pawłowski i Michał Pirko: Wielkopolska w walce o niepodległość 1918-19. Wojskowe i politczne aspekty powstania wielkopolkskiego. Warszawa: 1968. 320 S. m. zahlr. Abb. u. Kartzenskizzen (12:19) Br. — Die Provinz Posen im Kampf um Unabhaengigkeit 1918-19. Kriegs- und politische Aspekte des grosspolnischen Aufstandes = Wojskowa Akademia Polityczna im Feliksa Dzierżyńskiego, Wydział Historyczny. € 15,00

€67826) Haustein, Ulrich: Sozialismus und nationale Frage in Polen. Die Entwicklung der sozialistischen Bewegung in Kongreßpolen von 1875 bis 1900 unter besond. Berücksichtigung der Polnischen Sozialistischen Partei (PPS). 1969. 303 S. (16:24) Lwd. = Ostmitteleuropa in Vergangenheit und Gegenwart € 14,00

€20698) Hawranek, Franciszek u. a.: Dokumente und Materialien zum gemeinsamen Kampf der revolutionären und polnischen Arbeiterbewegung. (1977) 336 S. (14:21) Lwd. € 16,50

€81157) Piecdziesieciolecie powstan slaskich. Materialy z sesji naukowej zorganizowanej w 50 roznice III powstania slaskiego... 26 - 27 kwietnia 1971. Pod redakcja Franciszka Hawranka i Wladyslawa Zielinskiego. Katowice 1973. 308 S. (17:24) Kart. - 50 Jahre schlesische Aufstaende. Materialien...zum 50. Jahrestag des 3. Schlesischen Aufstandes. = Prace Naukowe Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach, 42 € 17,00

€75934) Historia i archiwistyka. Księga pamiątkowa ku czci profesora Andrzeja Tomczaka. Toruń: 1992. 361 S. +Tfln. (18:25) Lwd. — Geschichte und Archivwesen. Gedenkbuch für Prof. Andrzej Tomczak: zahlr. Beitraege verschiedener Autoren€ 16,00

€39441) Historia Polski. Tom III: cz. 1 1864-19oo. M a p y. 1963. 10 gefaltete Farbkarten 15:23) Kart. € 9,50

€1644) Holzapfel, Helmut: 1000 Jahre Kirche Polens. (1966) 148 S.+zahlr. Abb. a. Tfln. (17:20) Lwd. € 13,00

€66097) Igolomia. I: Osada wczesnosredniowieczna. 1961. 207 S. m. zahlr. Abb. (17:24) Kart. - Igolomia. I. Die fruehmittelalterliche Siedlung. Grabungen 1953-57. € 16,00

€75898) Index personarum quae in voluminibus I-XXIX continentur. Ediderunt Wanda de Andreis Wyhowska u.a. Roma: Institutum Historicum Polonicum, 1987. 166 (17:24) Kart. — Personenindex für die Bände 1-29 der Instituts-Veröffentlichungen (Istitutum Historicum Polonicum Romae). = Elementa ad Fontium Editiones LXX € 14,00

€47446) Jablonowski, Horst: Rußland, Polen und Deutschland. Gesammelte Aufsätze. 1973. 458 S. (15:23) Kunststoff. € 19,50

€60904) Jablonski, Henryk: Międzynarodowe znaczenie polskich walk narodowo-wyzwoleńczych XVII i XIX w. (Warszawa: 1955) 84 S. + 2 Falttfln. (12:19) Kart. — Die internationale Bedeutung der polnischen  nationalen Befreiungskąmpfe im 18. u. 19. Jhdt.€ 10,50

€74247) Jablonski, Henryk: Miedzynarodowe znaczenie polskich walk narodowo-wyzwolenczych XVIII i XIX w. (Warszawa: 1955) 84 S. +2 Falttfln. (12:19) Hlwd. — Die internationale Bedeutung der polnischen nationalen Befreiungskaempfe im 18. u. 19. Jhdt € 11,00

€38887) Jacobsen, Hans-Adolf u. a. (Hrsg.): Bundesrepublik Deutschland, Volksrepublik Polen. Bilanz der Beziehungen, Probleme und Perspektiven ihrer Normalisierung. 1979. 584 S. (16:23) Pp. € 15,00

€31560) Jahre, Zwanzig, Volkspolen. 1965. 319 S. mit zahlr. Abb. und Diagrammen (22:28) Lwd. 1mal 522 € 15,00

€20857) Jamka, Rudolf, Gabriel Lenczyk und Kazimierz Dobrowolski: Badania wykopaliskowe w piekarach w powiecie krakowskiem. Krakow: 1939. 95 S. mit 15 Abb.+24 Tfln. (23:30) Kart. — Die 3 Beiträge jeweils mit deutscher Zusammenfassung. = Prace prehistoryczne 2 € 21,50

€75915) Janiszewska-Mincer, Barbara - Franciszek Mincer: Rzeczpospolita Polska a Prusy Książęce w latach 1598-1621. Sprawa sukcesji brandenburskiej. Warszawa: 1988. 284 S. (17:24) Kart. — Die Adelsrepublik Polen und das Herzogtums Preussen 1598-1621. Die Frage der brandenburgischen Erbfolge; 4 S. deutsche Zusammenfassung  = Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego  Olsztynie, Rozprawy i Materiały, 94€ 16,00

€76874) Jasiński, Janusz i Tadeusz Matulewicz (Hrsg.): Polskie pieśni historyczne. Olsztyn: 1988. 191 S. (12:19) Kart. — Polnische historische Lieder = Biblioteka Olsztyńska € 10,00

€66092) Jasienica, Pawel: Polska Jagiellon¢w. 1985. 398 S. (14:21) Kart. - Polen unter den Jagiellonen € 15,00

€76126) Jasinski, Janusz (Red.): Zagadnieninia narodowosciowe w Prusach Wschodnich w XIX i XX wieku. Praca zbiorowa...Olsztyn: 1993. 131 S. (17:24) Kart. — Nationale Probleme in Ostpreussen im 19. u. 20. Jhdt. = Osrodek Badan Naukowych im. Wojciecha Ketrzynskiego, rozprawy i materialy 133€ 14,00

€80649) Kalembka, Sławomir (Red.): Studia z dziejów polskiej myśli politycznej. II.: Polska myśl polityczna w dzielnicy pruskiej w XIX w. Zbiór studiow... Toruń: 1980. 194 S. (16:24) Kart. — Studien zur Geschichte der polnischen politischen Ideen. II.: Im preussischen Landesteil im 19. Jhdt.; Beiträge versch. Autoren = Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Rozprawy € 14,00

€39405) Kammel, Richard: 'The lord will deliver us from alltribulation' September 1939. An Account of Personal Experiences. Published byOrder of the Evangelical Consistory of Posen. Posen: Lutherverlag, 1040. 96 S.(14:21) Kart. € 13,00

€80655) Karasiewicz, Władysław: Działalność polityczna Andrzeja Zaręby w okresie jednoczenia państwa polskiego na przełomie XIII/XIV wieku. Poznań: 1961. 89 S. (16:24) Kart. — Die politische Aktivität Andrzej Zarembas zur Zeit der Vereinigung Polens am Übergang vom XIII zum XIV. Jhdt.; kurze frz. Zusammenfassung = Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Prace Komisji historycznej, t. XIX, zesz. 1 € 12,00

€83474) Karpus, Zbigniew i Waldemar Rezmer (Bearb.): Tuchola. Oboz jencow i internowanych 1914-1923. Torun: Uniwersytet Mikolaja Kopernika, 1997. LXXXVIII, 236 S. + Tafeln und Faltbeilage. (16:24) Kart. - Tuchel. Kriegsgefangenen- und Internierungslager 1914-23. 6 S. englische Zusammenfassung. Russische und ukrainische Kriegsgefangene unter deutscher (1. Weltkrieg) bzw. polnischer Hoheit. = Obozy jencow i internowanych na ziemach polskiej 1914-1924, T. I € 17,00

€77913) Kasparek, Norbert: Pruwsy Wschodnie w polskiej myśli politycznej lat 1795-1847. Olsztyn: 1998. 174 S. (16:24) Kart. — Ostpreußen im polnischen politischen Denken 1795-1847; kurze dt. Zusammenfassung = Rozprawy i Materialy Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie 144 € 14,00

€80624) Kętrzyński, Stanisław: Polska X-XI wieku. Warszawa: 1961. 764 S. + 12 Tfln. (13:20) Lwd. — Polen im 10. bis 11. Jhdt. € 17,00

€81878) Kieniewicz, Stefan: Historia Polski 1795-1918. Warszawa: (1970). 611 S. m. 87 Abb.u. 19 Karten + Faltbeilagen (17:25) Lwd. – Geschichte Polens 1795-1918 € 16,00

€77910) Knebel, Jerzy: SPD wobec sprawy polskiej (1914-1918). (Warszawa): 1967. 531 S. (12:20) Lwd. — Die SPD zu den polnischen Angelegenheiten (1914-18) = Zakład Historii Partii przy KC PZRP € 15,00

€65880) Koenen, G. , K. Koenen und H. Kuhn: 'Freiheit, Unabhängigkeit und Brot'. Zur Geschichte und den Kampfzielen der Arbeiterbewegung in Polen. (1981) 304 S. mit Abb. (14:231) Kart. € 12,00

€75168) Kołodziej, Edward (Bearb.): Inwentarz akt ambasady Rzeczypospolitej Polkiej w Berlinie z lat [01919] 1920-1939 (Do 1934 roku poselstwa). Warszawa: 1990. 421 S. (17:24) Kart. — Findbuch der Akten der Botschaft Polens aus den Jahren 1920-1939, kurze deutsche Zusammenfassung€ 18,00

€77624) Korespondencja namiestników Królestwa Polskiego sierpień 1863 – maj 1864. Wrocław: 1978. XXIV, 301 S. (17:24) Lwd. — Die Korrespondenz der Statthalter vom August 1863 bis Mai 1864 = PAN, Instytut Historii. Powstanie styczniowe, Materiały i dokumenty € 17,00

€47346) Korth, Rudolf: Die preussische Schulpolitik und die polnischen Schulstreiks. Beitrag zur preußischen Polenpolitik der Ära Bülow. 1963. 184 S. (16:23) Kart. = Marburger Ostforschungen € 16,50

€1754) Kowalski, Jozef: Die russische revolutionäre Demokratie und der polnische Aufstand 1863. Aus dem Russisch. (1954) 225 S.(16:24) Lwd. € 16,00

€83336) Kozlowska-Budkowa, Zofia (Hrsg.): Najdawnniejsze roczniki krakowskie i kalendarz. Warszawa: Panstwowe Wydawnicteo Naukowe, 1978. 329 S. + 16 Tafeln. (18:23) Kart. - Annales cracovienses priores cum kalendario (!). = Pomniki dziejowe Polski, seria II - Tom . (Monumenta Poloniae Historica) € 18,00

€80584) Kozłowski, Ryszard: Partie polityczne w województwie pomorskim (1945-1950). Toruń: 1991. 309 S. (16:24) Kart. — Die politischen Parteien in der Wojewodschaft Pomorze € 14,00

€52378) KPP uchwaly i rezolucje. Wyd. Historii Partii KC PZPR. 2 Bde. 1954-1955 Zus. ca. 890 S. (16:24) Hlwd. þ 1919-1929. € 27,00

€18912) Krupinski, Kurt: Die Westmächte und Polen im 18. Jahrhundert. 1940. 38 S. (14:22) Hlwd. — Fotokopie oder Nachdruck. = Schriften des Deutschen Instituts für Außenpolitische Forschung und des Hamburger Instituts für Auswärtige Politik € 12,00

€80916) Ksiega pamiatkowa 75 lecia Towarzystwo Naukowe w Toruniu. 1952. 237 S. Tfln. (16:24) Kart. - Gedenkbuch 75 Jahre Wissenschaftl. Gesellschaft Thorn. Beiliegt: Resume (Englisch 38 S.) € 16,00

€81393) Kubiak, Stanisław: Niemcy a Wielkopolska 1918-1919. Poznań: 1969. 303 S. (15:20) Kart. — Deutschland und die Provinz Posen 1918-1919; 9 S. dt. Zusammenfassung = Dzieje polskiej granicy zachodniej € 16,00

€75917) Kumor, Bolesław i Zdzisław Obertyński (Red.): Historia Kościoła w Polsce. Bd. 1 in 2 Teilen. Poznań: Pallottinum, 1974. 464, 512 S. (17:25) Lwd. — Geschichte der Kirche in Polen. Bd. 1 (bis 1764)€ 20,00

€1288) Laeuen, Harald: Polen nach dem Sturz Gomulkas. (1972) 260 S. (13:20) Zeitpolitik € 9,50

€1289) Laeuen, Harald: Polnische Tragödie. (1955) 375 S.+Karte. (13:20) Lwd. — Polen bis 1939 € 9,50

€77467) Lat, 100, Archiwum Państwowego w Gdańsku. Katalog wystawy jubileuszowej. 8 VI 2001. Gdańsk:2001. 207 S. m. zahlr. Abb. (15:21) Kart. — 100 Jahre Staatsarchiv Danzig. Katalog der Jubilaeumsausstellung; Bildunterschriften auch deutsch € 12,00

€20572) Lehtonen, U. I.: Die polnischen Provinzen Russlands unter Katharina II in den Jahren 1772-1782. Versuch einer Darstellung der anfänglichen Beziehungen der russischen Regierung zu ihren polnischen Untertanen. Aus dem Finnisch. 1907. 634 S. — (15:23) Kart.== € 22,00

€45856) Lileyko, Jerzy: Regalia polskie. 1987. 155 S. mit 113, z. T. farb. Abb. (24:21) Kstf. `{`Insignien} € 18,50

€83346) Losowski, Piotr: Stosunki polsko-litewskie w latach 1918-1920. Warszawa: Ksiazka i Wiedza, 1966. 409 S. + Faltkarte. (14:21) Lwd. - Mit Folienüberzug. € 16,00

€81864) Lossowski, Piotr: Litwa a sprawy polskie 1939-1940. Warszawa: 1985. 347 S. + 48 Abb. a. Tfln.(14:21) Lwd. – Litauen und die polnischen Angelegenheiten 1939-40 € 16,00

€75932) Łowmiański, Henryk (Red.): Historia Polski. Tom I, cz. 1: Do polowy XV w. (1955) 630 S. m. zahlr. Abb. (18:25) Lwd. — Geschichte Polens. Bd. 1, Tl. 1: Bis zur Mitte des 15. Jhdt.  = PAN, Instytut Historii € 15,00

€81860) Ludność cywilna w powstaniu Warszawskim. Wybrali i opracowal Marian Marek Drozdowski u.a. Instytut Historii PAN. 3 Bde. in 4. (Warszawa: 1974) 554, 710, 794 u. 576 S. m. zahlr. Faksimiles + Faltbeilagen (16:24) Lwd. - Die Zivilbevoelkerung im Warschauer Aufstand. Bd. 1 in 2 Bdn.: Pamiętniki. Relacje. Zeznania (Erinnerungen. Berichte. Aussagen); Bd. 2: Archiwalia (Urkunden); Bd. 3: Prasa, druki ulotne i inne publikacje powstańcze (Presse, Druckerzeugnisse und andere Veroeffentlichungen = Biblioteka Syrenki € 35,00

€67439) Mackiewicz, Josef: Sieg der Provokation. Die Phasen der Entwicklung des Kommunismus in Ru0land und Polen und die Frage der deutsch-polnischen Beziehungen. Aus dem Polnisch. (1964). 268 S. (15:21) Lwd. € 12,00

€65439) Blecking, Diethelm: Die Geschichte der nationalpolitischen Turnorganisation 'Sokol' im Deutschen Reich 1884-1939. 1987. 279 S.+21 Abb. a. Tfln. (14:20) Kart. = Schriften des Deutsch-polnischen Länderkreises der Rheinisch-Westfälischen Auslandsgesellschaft e. V. € 16,00

€60429) Bluhm, Georg: Die Oder-Neiße-Linie in der deutschen Außenpolitik. Freiburg: Rombach, (1963). 204 S. (15:22) Lwd. - Kleiner Leimfleck a. Rücken und Einband wg. Signaturablösung = Freiburger Studien zu Politik und Soziologie € 13,50

€1046) Bobinska, Celinda: Marx und Engels über polnische Probleme.1958. 309 S. (15:21) € 13,50

€21060) Borejsza, Jety W.: Antyslawizm Adolfa Hitlera. Warszawa: 1988. 152 S. (11:17) Kart. € 7,50

€75900) Brevia Romanorum Pontificum ad Poloniam spectantia ex minutiis et registris pontificiis collegit et ed. Henricus Damianus Wojtyska. Vol. I: Brevia saeculi XV (quae extant) Roma: Institutum Historicum Polonicum, 1986. XV, 127 S. (17:24) Kart. — Papstbriefe, die sich auf Polen beziehen. = Elementa ad Fontium Editiones LXIV € 16,00

€20161) Broszat, Martin: Nationalsozialistische Polenpolitik 1939-1945. (1961). 200 S.+Faltkarte. (16:25) Kart. = Schriftenreihe der Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte 2 € 20,00

€75104) Bues, Almut (Hrsg.): Eine schwierige Erbschaft. Die Verhandlungen nach dem Tode Herzog Jakobs von Kurland 1682/83. 1995. 448 S. (16:24) Lwd. = Quellen und Studien / Deutsches Historisches Institut Warschau € 28,00

€80600) Bujak, Franciszek: Studia nad osadnictwem Malopolski. Poznań: 2001. 265 S. (16:24) Kart. — Studien zur Besiedlung Kleinpolens = Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wznowienia, t. 9 € 16,00

€39294) Burszta, Josef: Od osady slowianskiej do wsi wspolczesnej. O tworzeniu sie krajobrazu osadniczego ziem polskich i rozplanowan wsi. Wroclaw: 1958. 176 S. m. 86 Abb. und Karten im Text u. a. Faltbeilagen (17:24) Kart. — Von der slawischen Siedlung bis zum zeitgenössischen Dorf; ausschließl. Polen und Ostdeutschland. = Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Biblioteka popularna, T. 1 € 15,50

€81853) Cegielski, Tadeusz – Łukasz Kądziela: Rozbiory Polski 1772 – 1793 – 1795. 1. A. Warszawa: 1990. 351 S. (12:19) Kart. – Die polnischen Teilungen 1772 – 1793 – 1795. € 16,00

€2066) Ciechanowski, Jan: Vergeblicher Sieg. (Aus dem Amerikanisch.) ca. 1960. 392 S. (16:22) - Polen. € 17,50

€75761) Clauß, Manfred Die Beziehungen des Vatikans zu Polen während des II. Weltkrieges. 1979. XXVI, 207 S. mit 2 Karten = Bonner Beiträge zur Kirchengeschichte 11 € 19,00

€78076) Czacharowski, Antoni (Red.): Prace z dziejżów państwa i Zakonu Krzyżackiego. Toruń: 1984. 186 S. (17:23) Kart. —Beitraege versch. Autoren zur –Geschichte Polens und des Deutschen Ritterordens; kurze deutsche Zusammenfassungen= Universitas Nicolai Copernici, Ordines militares, II € 14,00

€77470) Czubiński, Antoni – Zbigniew Kulak: Śląsk i Pomorze w stosunkach polsko-niemieckich od XVI do XVIII w. XIV Konferencja Wspólnej Komisji Podręcznikowej PRL-RFN Historyków 9-14 VI 1981... Pozńan: 1987. 199 S. (17:24) Kart. — Schlesien und Pommern in den polnisch-deutschen Beziehungen vom 16- bis z. 18. Jhdt. = Materiały Konferencji Wspólnej Komisji Podręcznikowej PRL-RFN, Tom V € 12,00

€80598) Dembiński, Anna: Zygmunt I. Zarys dziejów wewnętrzno-politycznych w latach 1540-1548. Poznań: 1948. 144 S. (16:24) Kart. — Sigismund I. Abriß der Geschichte der Innenpolitik 1540-1548. = Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Prace Komisji historycznej, t. XIV, zesz. 3 € 15,00

€65947) Deutsche und Polen 1945-1995. Annäherungen. 198 S. mit Abb. etc. (21:25) Kart. — Ausstellung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland € 12,00

€67344) Deutschland und Polen im Schulbuch. Parlamentsdebatte in Mainz. Eine Dokumentation. (1979) 124 S. (14:21) Kart. € 8,50

€44157) Dolezel, Stephan und Heidrun: Die Staatsverträge des Herzogtums Preussen. Tl. 1: Polen und Litauen. Verträge und Belehungsurkunden 1525-1657/68. (1970) 228 S. (16:23) Lwd. = Veröffentlichungen aus den Archiven Preussischer Kulturbesitz € 19,50

€47878) Droß, Armin: Deutschland und Polen in Geschichte und Gegenwart. (1964) 80 S. (14:21) Kart. € 9,50

€83203) Dygdala, Jerzy (Hrsg.): Lustracja wojewodztw Prus Krolewskich 1765. Tom III: Wojewodztwo Malborskiej. Aneks inwentarz zamku malborskiego 1764. Torun: 2011. XXIX, 134 S. + 2 Faltkarten (16:24) Kart. - Visitation der Wojewodschaften des Kgl. Preußen. Bd. 3: Die Wojewodschaft Marienburg. Anhang: Das Inventar der Marienburg . Text polnisch.= Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Fontes 103 € 15,00

€81867) Friedbergowa, Marja (Bearb.): Bibliografija historii polskiej za rok 1933 i 1934. Lw¢w: 1936. 176 S. (15:23) Hlwd. – Bibliografie der polnischen Geschichte f. d. Jahre 1933 und 1934 € 12,00

€75937) Fuks, Marian u.a.: Zydzi polscy. Dzieje i kultura. Warszawa: 1982. 196 S. m. zahlr., z. T. farb. Abb. (21:30) Lwd. — Die Juden Polens. Geschichte und Kultur. € 16,00

€44560) Galos, A. , F. H. Gentzen, W. Jakobczyk: Dzieje Hakaty. 1966. 488 S. (14:20) Kart. = Studium niemcoznacze instytutu zachodniego € 18,00

€1119) Galos, Adam, Felix-Heinrich Gentzen und Witold Jacobczyk: Die Hakatisten. Der Deutsche Ostmarkenverein (1894-1934). Beitrag zur Geschichte der Ostpolitik des deutschen Imperialismus. 1966. (8,) 530 S. (17:24) Lwd. € 16,50

€69837) Gelles, Romuald (Hrsg.): Wybrane problemy historii Polski i Niemiec XIX i XX wieku. Wrocław: 1995. 191 S. m. Kartenskizzen (16:23) Kart. — Ausgewaehlte Probleme der Geschichte Polens und Deutschlands im 19. u. 20. Jhdt. = Niemcoznawstwo 5€ 12,00

€81870) Gieysztor, Aleksander u. a: History of Poland. Warszawa: 1968. 783 S. + zahlr. Tafeln und Faltkarten (15:22) Lwd. € 22,00

€80613) Glabiszewski, Przemysław: Franciszek Radzewski. Wielkopolski działacz szlachecki i pisarz polityczny czasów saskich. Poznań: 1999. 131 S. (16:24) Kart. — F. R., ein großpolnischer Adliger, Aktivist und politischer Schriftsteller zur sächsischen Zeit. = Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Prace Komisji Historycznej, t. 57 € 12,00

€79250) Gorski, Karol (Hrsg.): Inwentarz akt¢w sejmikowych Prus kr¢lewskich (1600-1764). 2 Bde. in einem. Torun: 1950. XXIII, 494 S. (17:24) Lwd. - Verzeichnis der Akten der Landtage des Kgl. Preußen; die Dokumente in lateinisch " Towarzystwo naukowe w Toruniu, Fontes 34 € 24,00

€44594) Madej, Kazimierz: Polskie symbole wojskowe 1943–1978. Godło, sztandary, ordery, odznaczenia i odznaki ludowego Wojska Polskiego. (1980) 192 S. mit vielen, z. T. farb. Abb. etc. (19:25) Lwd. — Polnische Kriegssymbole 1943-78. Wappen, Fahnen, Orden, Auszeichnungen und Abzeichen€ 16,50

€80622) Marciniak, Ryszard: Acta Tomiciana w kulturze politycznej Polski okresu odrodzenia. Warszawa: 1983. 261 S. + Faltbeilage (17:24) Kart. — Die Acta Tomiciana in in der politischen Kultur Polens in der Renaissance; 3 S. frz. Zusammenfassung = Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Prace Komisji historycznej, t. XXXVII € 17,00

€78073) Męclewski, Edmund: Powrót Polski nad Odrę, Nysę Łużycka, Bałtyk. Szkice. Warszawa: Wydanictwo Ministerstwa Obrony Narodowiej, (1971). 776 S. (15:21) Kstf. — Die Rückkehr Polens zur Oder, Lausitzer Neiße und Ostsee € 17,00

€80635) Mencel, Tadeusz i Marian Kallas (Bearb.): Protokoły rady stanu Księstwa Warszawskiego. Tom III, część 2. Warszawa: 1996. 174 S. (16:24) Kart. — Die Protokolle des Ständerates des Hzgtm. Warschau; in diesem Bd. Sitzung 553 – 599: = 3. Juli – 29. Dezember 1810 = Z Prac Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Fontes 80 € 14,00

€81879) Molenda, Jan: Piłsudczycy a narodowi demokraci 1908-1918. Warszawa: 1980. 523 S. (14:21) Lwd. € 16,00

€8) Spickermann, Roland: Germans among Poles: Etnic rivalry, economic chenge and political mobilization in the Bromberg administrative district, 1885-1914. (Volume I and II) The University of Michigan, 1994. 514 S. (16:21) Kart. - Microfilm-Rückvergrößerung, Ann Arbor # 1956/57 ermans Je € 12,00

€1767) Moritz, Erhard: Preußen und der Kosciuszko-Aufstand 1794. Zur preußischen Polenpolitik in der Zeit der Französischen Revolution. Berlin: VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1968. 231 S.+Farbkarte. (15:24) Hlwd. - Besonders 'Süd-' und Westpreußen. = Schriftenreihe des Instituts für allgemeine Geschichte an der Humboldt-Universität, 11 u € 16,00

€75922) Motas, Mieczysław (Red.): Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Przewodnik po zasobie archiwalnym. Warszawa: 1973. 488 S. +40 Abb. a. Tfln. (17:24) Lwd. — Das Archiv für neue Akten in Warschau = Naczelna Dyrekcja Archiwσw Państwowych € 18,00

€77787) Możejko, Beata i Blażej Śliwiński: Herby miast, gmin i powiatów Województwa Pomorskiego. Tom 1. Gdańsk: 2000. 222 S. m. zahlr. Abb. (17:23) Kstf. — Wappen der Städte, Doerfer und Kreise der Wojewodschaft Pomorze; viele neue Wappenentwuerfe, Gebiet etwa von Stolpmünde bis zur Frischen Nehrung € 16,00

€83468) Mühle, Eduard (Hrsg.): Monarchische und adlige Sakralstiftungen im mittelalterlichen Polen. (Berlin:) Akademie, (2013). 556 S. m. Abb. (17:24) Pp. - ISBN 978 3 05 005926 6= Stiftungsgeschichten, hrsg. v. Michael Borgolte, Bd. 9. . € 20,00

€78839) Musielak, Michał: Polski związek zachodni 1944-1955. Warszawa: 1986. 324 S. (14:21) Kart. — Der PZZ 1944-1955 € 13,00

€77221) Niesiecki, Kaspar: Herbarz Polski. Powiększony dodatkami z poźniejszych autor¢w, rękopism¢w, dowod¢w urzędowych. I wydany przez Jana Nep. Bobrowicza. Tom X. Leipzig: 1845. ND 1989. 508 S. (16:24) Kstf. — Bd. 10: Buchstabe Z und Nachträge € 18,00

€38923) Oertzen, F. W. v.: Polen an der Arbeit. 1932. 111 S. (13:21) Kart. € 11,50

€81859) Okupacja i ruch oporu w dzienniku Hansa Franka 1939-1945. 2 Bde. Warszawa: 1972. 616, 674 S. + Faltkarte (17:25) Lwd. - Okkupation und Widerstand im Tagebuch von Hans Frank 1939-1945 € 30,00

€75921) Pakulski, Jan, Regina Piechota i Bohdan Ryszewski: Bibliografia archiwistyki polskiej do roku 1970. Warszawa: 1984. 272 S. (17:24) Kart. — Bibliografie des polnischen Archivwesens (?) = Naczelna Dyrekcja Archiwσw Państwowych € 14,00

€81159) Pater, Mieczyslaw: Centrum a ruch polski na G’rnym Slasku (1879-1893). Opole: Slask, 1971. 319 S. (16:24) Kart. - Das Zentrum und die polnische Bewegung in Oberschlesien (1879-1893) = Instytut Slaski w Opolu € 17,00

€28323) Paul, Edm und: Warning to Europe. The story of Poland. ca. 1940. 64 S. (12:18) Kart. = Key Books 10 € 10,50

€73548) Poland, Unconquered. Publ. by "Polands Fights", Polish Labor Group, New York. 1943. 48 S. m. zahlr. Abb. etc. (14:22) Br. — N. g. t. € 15,00

€70585) Połczyńska, Edyta u. Cecylia Załubska:  Bibliografia przekładσw z literatury niemieckiej na język polski 1800-1990. Tom II: 1919-1939. Poznań: 1994. 128 S. (16:24) Kart. — Bibliographie der Übersetzungen deutscher Literatur ins  polnische = Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria Filologia Germanica 37€ 14,00

€2120) Polen Ein geschichtliches Panorama. (Aus dem Polnisch. 1983) 211 S. mit Abb., Farbtfln etc. (13:20) € 9,50

€68138) Polska i Niemcy w okresie oświecenia. Reformy polityczne ustrojowe i oświatowe. XIII Konferencja Komisji Podręcznikowej PRL-RFN Historykσw...1980...(Muenster). 159 S. (17:24) Kart.  — Polen und Deutschland im Zeitalter der Aufkląerung.  = Materiały Konferencji Wspσlnej Komisji Podręcznikowej PRL-RFN, VI€ 13,00

€78836) Polska – Polacy – Mniejszości narodowe. Wrocław: 1992. 422 S. (17:24) Kart. — Polen – Die Polen – Nationale Minderheiten = Polska myśl polityczna XIX i XX wieku, 8 € 15,00

€20956) Raina, Peter: Zur Entstehung des polnischen Reformkommunismus Oktober 1953 - Juli 1956. 1976. 66 S. (15:21) Kart. = Dokumentation Ostmitteleuropa... € 5,50

€44651) (Rautenberg, Hans-Werner): Vierzig Jahre Warschauer Aufstand 1944 im Spiegel der polnischen Publizistik. 1986. 124 S. (14:21) Kart. = Dokumentation Ostmitteleuropa € 8,50

€78018) Reiff, Klaus: Polen. Als deutscher Diplomat an der Weichsel. (1990) 335 S. (14:21) Pp. — Botschaftsrat für Presseangelegenheiten 1980-83 € 14,00

€27869) Richthofen, B. Frhr. v. und R. R. Oheim: Polens Marsch zum Meer. Zwei Jahrhunderte Teilungen und Expansion. (1984) 278 S.+Abb. a. Tfln. (13:20) Kart. € 11,50

€27868) Richthofen, B. Frhr. v. und R. R. Oheim: Polens Traum vom Grossreich. Von den Anfängen bis zur ersten Teilung. (1985) 279 S.+Abb. a. Tfln. (13:20) Kart. € 11,50

€41418) Riemenschneider, Rainer (Red.): Die Rolle Schlesiens und Pommerns in der Geschichte der deutsch-polnischen Beziehungen im Mittelalter. XII. deutsch-polnische Schulbuchkonferenz der Historiker... 1979 in Allenstein... (2. A. 1983) 188 S. (16:24) Kart. = SchR des Georg-Eckert-Instituts für internationale Schulbuchforschung € 13,50

€47419) Riemenschneider, Rainer (Red.): Die deutsch-polnischen Beziehungen 1831-1841: Vormärz und Völkerfrühling. XI. deutsch-polnische Schulbuchkonferenz... 1978. (1979) 214 S. (16:24) Kart. = Schriftenreihe des Georg-Eckert-Instituts für internationale Schulbuchforschung € 11,50

€28052) Rill, Bernd: Deutsche und Polen. Die schwierige Nachbarschaft. (1981) 241 S.+Abb. a. Tfln. (15:21) Pp. € 12,00

€28660) Roos, Hans: Geschichte der Polnischen Nation 1916-1960. Von der Staatsgründung im ersten Weltkrieg bis zur Gegenwart. (1961). 263 S. (12:18) Kart. = Urban-Bücher € 8,50

€81659) Schulz, Gerhard: Das polnisch-litauische Königreich. Machtverfall und Teilung. (1995) 444 S. (14:22) Pp. € 17,00

€60569) Schweitzer, Carl Christoph und Hubert Feger (Hrsg.): Das deutsch-polnische Konfliktverhältnis seit dem Zweiten Weltkrieg. Multidisziplinäre Studien über konfliktfördernde und konfliktmindernde Faktoren in den internationalen Beziehungen. (1975) 596 S. (16:24) Kart. Beiträge zum Konfliktforschung € 18,50

€72548) Seide, Gernot: Regierungspolitik und öffentliche Meinung im Kaisertum Österreich anläßlich der polnischen Novemberrevolution (1830/1831). 1971. 146 S. (16:24) Kart. — Lose in Lagen. € 14,00

€78004) Serwanski, Edward: Wielkopolska w cieniu swastyki. (Warsazwa): PAX, 1970. 564 S. (17:24) Lwd. — Die Prov. Posen im Schatten des Hakenkreuzes € 19,50

€80922) Siegler, Heinrich v.: Die Ereignisse in Polen und Ungarn. Eine Chronik des Geschehens von der Revolte in Posen bis zur militärischen Niederschlagung des Aufstandes in Ungarn (auf Grund von Agenturmeldungen, Korrespondentenberichten, amtlichen Communiques, Erklärungen und Stellungnahmen) 1957. 93 S. (15:23) Kart. - SA € 9,00

€77459) Sieradzan, Wiesław: Świadomość historyczna świadków w procesach polsko-krzyżackich w XIV-XV wieku. Toruń: 1993. 235 S. (17:24) Kart. —Das Geschichtsbewusstsein der Zeugen in den Prozessen zwischen Polen und dem Deutschen Orden im 14.-15. Jhdt.; 4 S. deutsche Zusammenfassung € 16,00

€35210) Siuchninski, Mateusz: Polnische Geschichte in Bildern. Warszawa: 1979.228 S. m. vielen, z. T. farb. Abb. (24:22) Lwd. € 12,50

€77637) Sosna, Władyslaw: Cieszyn. Przewodnik krajoznawczy. (1993) 176 S. m. Abb.+Faltbeilage — Teschen. Heimatkundlicher Führer. € 10,00

€21277) Sprawozdania archeologiczne XII. Warszawa: 1961. 124 S. mitzahlr. Abb.+5 Faltbeilagen (16:24) = Polska Akademia Nauk € 13,00

€44564) Stosunkipolsko-niemieckie w historiografii. Część pierwsza. Studia z dziejãw...pod red. J. Krasuskiego... 1974. 533 S. mit Karten. (14:21) Lwd. - Polnisch-deutsche Beziehungen in der Geschichtsschreibung. Tl. 1: Studien zur Geschichte... € 16,50

€76113) Szostakowski, Stanislaw: Prusy Wschodnie w polskim ruchu patriotycznym 1830-1865. Olsztyn: 1987. 349 S. (17:25) Kart. — Ostpreussen in der polnischen patriotischen Bewegung 1830-1865; S. 305-316 deutsche Zusammenfassung. = Osrodek Badan Naukowych im. Wojciecha Ketrzynskiego, rozprawy i materialy, 109€ 15,00

€50675) Szostkiewicz, Zbigniew: Katalog biskupów obrz. lac. ca. 1954. ca. 240 S. (20:29) Kart. — Verzeichnis der Bischöfe (alphabetisch); Fotokopie aus: Sacrum Poloniae Millenium, Bd. 1, S. 396-619.€ 16,00

€75914) Szymaniak, Wiktor: Organizacja dyplomacji Prus Książęcych na dworze Zygmunta Starego  1525-1548.  Bydgoszcz: 1992. 213 S. (16:24) Kart. —Organisation der Diplomatie des Herzogtums Preussen am Hofe Siegmund I. 1525-1548, drei S. deutsche Zusammenfassung€ 16,00

€64621) Tile von Koln, Oskar: Gorlice. 1930. 129 S.+Tfln. und Karten. (15:21) Hlwd. = Schlachten des Weltkrieges 30 € 11,00

€75924) Tomczak, Andrzej. Zarys dziejσw archiwσw polskich. Cz. 1: Do wybuchu i wojny światowej. Wyd. II. Toruń: 1974. 158 S.+ 2 Faltbeilagen (17:25) Kart. — Abriß der Geschichte der polnischen Archive. Tl. 1: Bis zum Ausbruch des .I. WK = Uniwersytet Mikolaja Kopernika, Skrypty i texty pomocznice€ 13,00

€75925) Tomczak, Andrzej. Zarys dziejσw archiwσw polskich. Cz. 1I: Od wybuchu i wojny światowej do roku 1978.  Toruń: 1980. 278 S.+Faltbeilage (17:25) Kart. — Abriß der Geschichte der polnischen Archive. Tl. 2: Vom Ausbruch des .I. WK bis 1978 = Uniwersytet Mikolaja Kopernika, Skrypty i texty pomocznice€ 15,00

€78832) Topolski, Jerzy: Polska w czasach nowożytnych. Od środkowoeuropejskiej potęgi do utraty niepodległości. Pozńan: 1994. 943 S. m. 112 Abb. u. 21 z. t. gefaltete Karten (17:25) Kstf. — Polen in der Neuzeit. Von der mitteleuropäischen Macht bis zum Verlust der Unabhängigkeit = Polska. Dzieje narodu państwa i kultury, tom II € 20,00

€77756) Trzoska, Jerzy: Kaprzy króla Augusta Mocnego (1716-1721) Z problematyki morskiej czasów saskich. Gdańsk: 161 S. m. 23 Abb. (14:20) Kart. — Kaperschiffe August des Starken. 1716-21. = Prace Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku, IX € 13,00

€44551) Tymowski, Michal, Jan Kieniewicz, Jerzy Holzer: Historia Polski. Paris: 1986. 380 S. mit Karte. (13:29) Kart. € 12,00

€78776) Uschakow, Alexander: Das Erbe Stalins in den deutsch-polnischen Beziehungen. 46 S. (16:24) Kart. — SA aus: Internationales Recht und Diplomatie € 9,00

€81873) Vierheller, Viktoria: Polen und die Deutschland-Frage 1939-1949. (1970) 184 S. (15:22) Lwd. - Titelblatt verstempelt € 12,00

€64675) Vogel, Walther: Die Kämpfe um Baranowitschi, Sommer 1916. 1921. 80 S. mit 6 Karten, 12 Abb. u. 2 Anlagen. (15:22) Pp. = Schlachten des Weltkrieges 2 € 10,00

€66061) Völker, Eberhard: Das deutsch-polnische Verhältnis seit 1792. ca. 1962. 22 S. (14:21) Kart. — Als Manuskript gedruckt. € 8,00

€74172) Wawrykowa, Maria: Deutsche Geschichte aus polnischer Sicht 1815-1848. (1974) 80 S. (16:24 Kart. = SchrR des Internationalen Schulbuchinstituts € 10,00

€81857) Wawrykowa, Maria: Revolutiopnäre Demokraten in Deutschland und Polen 1815-1848. Ein Beitrag zur Geschichte des Vormärz. (1974) 40 S. (16:24 Kart. = SchrR des Internationalen Schulbuchinstituts, 19 € 7,00

€35933) Widerstandsbewegungen in Deutschland und in Polen während des Zweiten Weltkrieges. X. deutsch-polnische Schulbuchkonferenz...1977 in Lancut. (1979). 120 S. (16:24) Kart. = Schriftenreihe des Georg-Eckert-Institutes für Internationale Schulbuchforschung...22/1 € 12,50

€80654) Wijaczka, Jacek (Hrsg.): Relacje Jerzego Woyny-Okolowa przedstawiciela rzeczypospolitej w Królewcu w latach 1792-1794. Toruń: 1999. 76 S. (16:24) Kart. — Die Berichte Jerzy Woyna-Okolows, dem Vertreter der Adelsrepublik in Königsberg 1792-94; 2 s. dt. Zusammenfassung = Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Fontes 87 € 12,00

€81854) Wojciechowski, Marian: Stosunki polsko-niemieckie 1933-1938. 2. A. Poznań: 1980. 558 S. (14:21) Kart. – Die polnisch-deutschen Beziehungen 1933-1938. = Studium niemcoznawcze Instytutu Zachodniego, 35 € 17,00

€76107) Wojnowski, Edmund: Warmia i Mazury w latach 1945-1947. Ksztaltowanie się stosunkσw politycznych. Olsztyn: 1968. 286 S. m. Faksimiles (17:24) Kart. — Ermland und Masuren 1945-47. Die Entwicklung ihrer politischen Verhaeltnisse. = Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, rozprawy i materiały 23€ 16,00

€80656) Wolff-Powęski, Anna i Dieter Bingen (Red.): Polacy – Niemcy. Sąsiedztwo z dystansu. Poznań: 2004. 579 S. (14:21) Pp. — Polen – Deutsche. Nachbarschaft in Distanz = Prace Instytutu Zachodniego nr 73 € 16,00

€82820) Wrzesinski, Wojciech: Plebiscyty na Warmii i Mazurach oraz na powislu w 1920 roku. Olsztyn: 1974. 326 S. + Faltkarte (16:24) Kart. - Die Volksabstimmungen im Ermland, Masuren und Weichselgebiet i. J. 1920; 7 S. deutsches Resüme = Rozprawy i materialy osrodka badan naukowych im. Wojciecha Ketrzynskiego w Olsztynie, 45 € 17,00

€258) Wyczanski, Andrzej: Lustracja wojewodztwa Lubelskiego 1565. 1959. 138 S.+Tafel. (17:24) € 13,00

€81767) Wytrzens, Günther (Hrsg.): Die goldene Freiheit der Polen. Aus den Denkwürdigkeiten Sr. Wohlgeboren des Herrn Jan Chryzostom Pasek (17. Jahrhundert). Ausgewählt, übersetzt und erläutert. (1967) 478 S. (11:19) Kart. = Slawische Geschichtsschreiber, hrsg. v. Günther Stökl, VI € 15,00

€71884) Zajączkowski, Stanisław Marian: O lokacjach wsi na prawie niemieckim w lęczyckiem i sieradzkiem od konca XIV do początkσw XVI wieku. Łσdź: 1974. 57 S. (17:24) Kart. — Kolonisation nach deutschem Recht  in den Regionen von Kolonisation nach deutschem Recht  in den Regionen von Łęczyca und Sieradz vom Ende des 14. bis Anfang des 15. Jhdt.  des 15. Jhdt.  Lodzkie Towarzystwo Naukowe, Nauk historycznych i społecznych, 75€ 14,00

€80657) Zapiski Historyczne. Poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich. Tom LVII, zeszyt 1: Ergebnisse der nordpolnischen Historiographie in den Jahren 1945-1990. 273 S. (16:24) Kart. — Text durchgehen deutsch; Beiträge versch. Autoren = Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Wydział Nauk Historycznych € 15,00

€80921) Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens. Einzelhefte. 1875, H. 2. 292 S. (15:22) Br. - Enthält u.a. S. 237-284: Ermisch, Schlesiens Verhältnis zu Polen und zu König Albrecht II. 1434-1439; S. 285-336: Palm, Schlesiens Antheil am dreißigjährigen Kriege vom Juli bis December 1620. € 15,00

€44676) Zernack, Klaus: Mittelalterliches Polen. Probleme der polnischen Mediävistik auf dem Historikerkongreß in Krakau 1958. Protokollauszüge und Kommentar. 1964.128 S. (14:23) Kart. = Quellenhefte zur Geschichtswissenschaft in Osteuropa nach dem Zweiten Weltkrieg € 14,00

€81880) Zieliński, Henryk: Historia Polski 1864-1939. Warszawa: (1971) 291 S. (16:24) Kart. € 14,00

€77638) Zieliński, Władysław: Wojciecha Korfantego „Marzenia i zdarzenia“. Do druku przygotował... Katowice: 1984. 184 S. m. 13 Abb. (15:21) Kart.- * 1873 in Oberschlesien; Journalist, MdR, Freischärler und poln. Ministerpräsidnet — Korfantys Marzenia i zdarzenia hrsg. € 12,00

[home] [Lieferungsbedingungen] [Ankauf] [E-mail] [Suchen]
Diese Seite wurde zuletzt aktualisiert am: 30.05.16