Antiquariat Dipl.-Ing. Ralf Einhorn Ludwig-Ey-Str. 22 D-02609 Niesky

Polen: Land und Leute

€17508) Adamczewski, J.: Polnische Kopernik-Städte. 1972. 191 S. mitvielen Abb. (20:20) Lwd. — Thorn, Krakau,Ermland. € 15,50

€60828) Arnold, Stanislaw: Geografia historyczna Polski. Warszawa: 1951. 113 S. m. 65 Abb. + 3 Karten (18.25) Br. —; Historische Geografie Polens € 13,00

€66094) Badania geograficzne nad Polska p’lnocno-zachodnia. Zeszyt 6-7. Poznan: 1931. 176 S. mit Kartenskizzen+Tfln. u. Faltkarte (17:24) Br. - Geografische Abhandlungen ueber Nordwest-Polen. Fast auschliesslich Posen. M. kurzen dt. Zusammenfassungen. € 14,00

€66096) Badania geograficzne. Prace Instytutu geograficznego Uniwersytetu Poznanskiego. Zeszyt 18-19. Poznan: 1937. 115 S. (17:24) Br. - Geografische Forschungen des Geogr. Instituts Posen. € 13,00

€62946) Bartkiewicz, Magdalena: Polski ubiór do 1864 roku. Wroclaw: 1979. 146 S. m. Zeichnungen + 112 (11 farbige) Abb a. Tfln. (21:19) Lwd. — Polnische Kleidung bis 1864€ 21,00

€75095) Bilut, Ewa: Gewässernamen im Flussgebiet des Westlichen Bug. (Aus dem Polnisch.) 1995. 280 S. mit Karten. (16:24) Kart.= Hydronymia Europaea 10 — Bug € 20,00

€77461) Bruski, Klemens: Ziemie nad Dolna Wierzyca od XIII do początku XV wieku. Gdańsk: 1997. 232 S. + Faltbeilagen (15:22) Kart. — Das Land am Unterlauf der Ferse vom 13. bis z. Anfang des 15. Jhdt. (Gegend um Mewe) € 16,00

€67379) Budar, Ben: Jenseits von Oder und Neiße. Reisebilder aus den polnischen West- und Nordgebieten. Bautzen: 1962. 256 S.+Abb. a. Tfln. (16:24) Lwd. € 12,00

€50682) Dunin-Wąsowicz, Teresa: Zmiany w topografii osadnictwa wielkich dolin na niżu środkowoeuropejskim w XIII wieku. Wrocław: 1974. 178 S. m. Abb. (17:24) Kart. — Veränderungen der Bevöl­kerungstopographie in den großen Tälern der mitteleurop­äischen Ebene = PAN, Instytut historii kultury materialnej  € 11,50

€1645) Holzapfel, Helmut: Das katholische Polen heute. (1967) 148 S.+zahlr. Abb. a. Tfln. (16:19) € 8,50

€28697) Hydronomia Wisly. Czesc I: Wykaz nazw w ukladzie hydrograficznym. Pod redakcja Przemyslawa Zwolinskiego. Wroclaw: 1965. XVII, 470 S. (17:25) Kart. — Auch deutsche Namen aufgeführt € 19,50

€1216) Jarosz, Stefan: Die polnische Landschaft und ihreUrfragmente. Aus dem Polnisch. 2. A. ca. 1958. 380 S. mit Abb.+Karten (21:29)Lwd. —1x < Einband gering unsauber; auch vielesOstdeutsche. € 23,00

€51475) Kirche, Die katholische, in Volkspolen. (Aus dem Polnisch.) 1953. 136 S. mit zahlr. Abb. (23:32) Lwd.. € 14,50

€62375) Kobylinski, Szymon: Ihre Majestät die Weichsel. Warszawa: 1986. 148 S. mit zahlr. Zeichn. (16:23) Pp. — Zweisprachig. € 14,50

€81785) Kolberg, Oskar: Mazowsze. Obraz etnograficzny. Tom IV: Mazowsze stare. Mazury. Kurpie. Krakow: 1888. 400 S. + Tfln. (15:23) Lwd. - Masowien. Ethnographisches Bild. Bd. IV.: Das alte Masowien. Kurpie; Privateinband, verblichen und verzogen € 27,00

€43795) Kossakowska-Jarosz, Krystyna: Polskie kalendarze powszechne na Gornym Slasku. 1987. 44 S. mit Abb. (12:19) Kart. — Die volkstümlichen polnischen Kalender in Oberschlesien; mit deutschem Resüme. = Encyklopedia wiedzy o Slasku € 8,50

€43759) Kwak, Jan: Obyczajowose mieszykancow miast gornoslaskich w XVI-XVIII wieku. 1986. 64 S. mit Abb. (12:19) Kart. — Mit deutschem Resüme; Brauchtum der Bürger der oberschlesischen Städte im 16.-18. Jahrhundert. = Encyklopedia wiedzy o Slasku € 8,50

€13938) Lodz. Rozwoj miasta w Polsce Ludowej. (1970). 262 S. mit 57 Abb. (14:20) — Gesamtüberblick = Biblioteka wiedzy o Polsce Ludowej € 12,50

€29310) Mianowski, Tomasz: Schroniska gorskie w karpatach polskich w latach 1939-1945. Warszawa: 1987. 176 S. +77 Abb. a. Tfln. (17:24) Kart. € 14,50

€43691) Mlodziejowski, Jerzy: Orawa... Podhalem... Spiszem... Gaweda krajoznawcza. (1983) 248 S. mit vielen Abb. (17:24) Lwd. € 17,00

€77447) Mróz, Lech: Dzieje Cyganów-Romów w Rczeczypospolitej XV-XVII w. Warszawa: 2001. 537 S. (16:24) Pp. — Geschichte der Zigeuner in der (polnischen) Republik im 15. bis 18. Jhdt. € 20,00

€81432) Piesni ludowe ze Slaska. Wydanie przygotowal J’zef Ligeza, czesc muzyczna opracowal Franciszek Ryling. Tom III, Uzes. 2: Piesni rodzinne. Katowice: 1961. 224 S. m. Noten (17:24) Kart. - Volkslieder aus Schlesien, Bd. 3, 2: Heimatlieder = Slaski Instytut Naukowy w Katowicach € 16,00

€20762) Polinski, Daniel (Hrsg.): Obraz wlasny zycia w Polsce miedzywojennej. 1986. 430 S. (15:21) Pp. € 14,50

€47727) Poplonski, Jan und Ignacy Rutkiewicz: Die Oder. (1975) 280 S. m. vielen Fotos (23:27) Lwd. € 14,50

€14037) Poznanskie w Polsce Ludowej. Rozwoj, perspektywy. Praca zbiorowapod redakcia J. Topolskiego. 1975. 334 S. mit 134 (16 farb.) Abb., 15 Karten+48Tfln. (17:25) Kart. — Das Posener Land inVolkspolen. Entwicklung und Perspektiven. € 13,50

€10940) Pruchnik, Josef: Wissenschaftliche Untersuchungen im Zusammenhang mit der Bearbeitung eines Entwässerungsplans der Sümpfe von Polesie in Polen. 1932. 49 S. (15:23) — SA; heute Weißrußland. € 9,50

€81275) Roger, Juliusz: Piesni Ludu Polskiego w Gornym Szlasku. Wydanie fototypiczne. Opole: 1976. XXXIV, 271 S. m. Noten (15:22) Lwd. - Lieder des polnischen Volkes in Oberschlesien. Die erste Ausgabe erschien 1862 € 18,00

€25896) Ruge, E. u. P.: Nicht nur die Steine sprechen deutsch... Polens deutsche Ostgebiete. (1985). 352 S. mit 78 Abb. (14:22) Lwd. € 13,50

€29319) Rymunt, Kazimierz (Bearb.): Rechte Zuflüsse zur Weichsel zwischen Sola und Dunajec. Stuttgart: 1996. 320 S. + Faltkarte (16:24) Kart. = Hydronymia Europaea, 12 € 15,00

€82976) Rymut, Kazimierz (Bearb.): Rechte Zuflüsse zur Weichsel zwischen Sola und Dunajec. (Nazwy wodne prawobrzeznych doplywow Wisly miedzy Sola a Dunajcem). Stuttgart: Steiner, 1996. 320 S. (17:24) Kart. = Hydonomia Europaea, Hrsg. v. Wolfgang P. Schmid, Lieferung 12 € 25,00

€2788) Saysse-Tobiczyk, Kazimierz: Na Pomorzu Wschodnim. 1964. 168 S. mit vielen Fotos. (17:16) Lwd. € 11,50

€14017) Saysse-Tobiczyk, Kazimierz: W Sudetach. 1965. 31 S.+48 Abb. a. Tfln. (19:25) Lwd. — Text und Bilderläuterungen auch deutsch. = Piekno Polski € 12,50

€62969) Saysse-Tobiczyk, Kazimierz: Zauber der Hohen Tatra. Warschau:1956. 226 S. mit vielen Abb.. (20:28) Lwd. € 15,00

€80608) Słodowa-Helpa, Małgorzata: Ludność wiejska Wielkopolski w procesie przemian społeczno-ekonomicznych. Przeobrażenia sruktury społeczno-zawodowej w latach 1945-1970. Warszawa: 1988. 275 S. (15:23) Kart. — Die Landbevölkerung Großpolens im Prozess der sozial-ökonomischen Umwandlung 1945-1970 = Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Prace Komisji historycznej, t. XXXIX, € 14,00

€77449) Stępniak, Henryk: Ludność polska w Wolnym Mieście Gdańku (1920-1939). Gdańsk: 1991. 473 S.+Tfln. u. Faltkarte (17:24) Kart. — Die polnische Bevölkerung in der Freien Stadt Danzig 1920-1939; S. 424-435 deutsche Zusammenfassung € 18,00

€43693) Struktura wspolczesnego spoleczenstwa polski w swietle badan slaskich. Tom 1 skicow i studiow pod red. Z. Zakorskiego. 1993. 164 S. (16:23) Kart. — Mit deutschem Resüme. = Socjologia VII € 13,50

€28201) Studia i materialy do dziejow miasta Bialegostoku. Red. H.Majeckiego. Tom 3.Red. J. Joki. 1972. 412 S. mit Abb. etc.(16:24) Lwd. = Pracebialostockiego towarzystwa naukowego 15 € 15,00

€29296) Suchodolski, Bogdan: Dzieje kultury polskiej. 2. A. Warszawa: 1986. 400 S. mit 405 Abb. (24:32) Lwd. — Geschichte der polnischen Kultur. € 24,00

€48584) Suchodolski, Bogdan: Geschichte der polnischen Kultur. 1986. (Aus den Polnisch.) 209 S. mit zahlr. Abb. (24:32) Lwd. € 18,50

€20473) Südostpolen. Ein Bildhandbuch. Einleitung, Erläuterungen von Jerzy Z. Lozinski. (Aus dem Polnisch. 1984) 501 S. mit vielen Abb., Plänen etc. (14:20) Lwd. = Kunstdenkmäler in den sozialistischen Ländern € 18,00

€63092) Surdykowski, Jerzy: Entlang der polnischen Ostseeküste. 1975. 264 S. mit vielen Abb. (22:27) Lwd. € 16,00

€41160) Symoni-Sulkowska, Jadwiga: Slownictwo Warmii i Mazur. Transport i komunikacja. 1958. 120 S. + 16 Faltkarten. (16:23) Kart. = PAN, Studia Warminsko-Mazurskie € 13,50

€14033) Szypowski, Maria: Gdynia. 1975. 192, VIII S. mit 309 Fot.(20:27) Lwd. — Text und Bilderläuterungen auchdeutsch. = Piekno Polski € 14,50

€77916) Tomkiewicz, Ryszard: Zycie codzienne mieszkańców powojennego Olsztyna 1945-1956. Olsztyn: 2003. 402 S. (16:24) Kart. —Das Alltagsleben der Bürger in Allenstein nach dem Kriege = Rozprawy i Materialy Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, 213 € 17,00

€82812) Torbus, Tomasz: Polen. Reisen zwischen Ostseeküste und Karpaten, Oder und Bug. (Köln: 2002) 424 S. m. zahlr. Abb. (15:21) Kart. = Dumont Kunst Reiseführer € 12,00

€28400) Wankowicz, Melchior: Westerplatte. Warszawa: 1989. 71 S. mit Abb. (13:20) Kart. € 6,50

€18584) Woronin, N. N.: Wladimir - Bogoljubowo - Susdal - Jurjew-Polskoi. Leipzig: (1962). 244 S. mit vielen Abb. (12:19) Kstf. € 9,00

€20465) Wostall, Nina: Goralen. Lieder aus den Beskiden. (1964) 56 S. (12:19) Lwd. € 9,50

€14006) Ziemia lodzka. 1972. 13 S.+131 Fototfln. (23:22) — Bildband über L. und Umgebung € 13,00

[home] [Lieferungsbedingungen] [Ankauf] [E-mail] [Suchen]
Diese Seite wurde zuletzt aktualisiert am: 30.05.16